Podmienky využívania služieb serveru Coolinzercia.sk

 
 

1. Coolinzercia.sk je internetová stránka prevádzkovaná fyzickou osobou Pavol Zbončák , so sídlom Čadca Podzávoz 2499, IČO:44863136 DIČ: 107825116

 
ďalej len prevádzkovateľ. 

2.Portál Coolinzercia.sk prijíma inzerciu do kategórii: Elektro, Nábytok a bývanie, Autá, Oblečenie a obuv, Deti, Mobily, Práca, Služby, Najlepšie ubytovanie, Počítače, Zdravie a krása, Športové potreby, Stroje a náradie, Hudba hudobný zabávači. Kategórie majú aj podkategórie.
 
Inzerovanie do všetkých kategórii a podkategórii je spoplatnené jednorázovou sumou 50€ na dobu 5 rokov pre každého inzerenta.Výnimku tvorí podkategória Hudba hudobný zabávači tam je cena 99€.Portál coolinzercia.sk sa od Apríla 2019 sústreďuje hlavne na inzerciu pre podnikateľov.Poplatok 50€ je jediný pre každého jedného inzerenta a počet inzerátov je neobmedzený.Aby sme mohli každému inzerentovi zabezpečiť riadnu viditeľnosť tak doba zverejnenia každého inzerátu je 5 rokov.Napríklad obchod alebo eshop sa môže u nás prezentovať ako podnikateľský inzerát a tým pádom po vložení obchodu,eshopu vznikne inzerentovi nárok na neobmedzenú inzerenciu produktov so svojho obchodu,eshopu.
Eshopy s koncovkou .sk,.eu, .com sú spoplatnené sumou 50€.Eshopy s koncovkou .cz sú spoplatnené sumou 100 Kč.
Ponúkame aj bannerovú reklamu.Banner je za sumu 130€ na dobu 5 rokov.Grafiku banneru si inzerent dodá sám.
 

Na inzertnom serveri Coolinzercia.sk je zakázaná inzercia:


 • Nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte inzerátu, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov;
 • chudnutia;
 • Multilevel a províznych systémov;
 • Emailingu a iných bezprácnych zárobkov;
 • práce s poplatkom vopred;
 • kopírovania diskiet, CD, DVD;
 • opakované inzercie stále rovnakého nového tovaru;
 • tovar kúpený iba za účelom ďalšieho predaja (zárobku);
 • kópií, napodobenín, padelkov;
 • chip tuningu, powerboxov, diagnostických sád, antiradarov, a pod.;
 • dokladov a technických preukazov;
 • pohonných hmôt;
 • výkupu;
 • erotických inzerátov, erotických pomôcok;
 • livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky v zahraničí;
 • eKníh;
 • zoznamu kľúčových slov, text inzerátov musí dávať zmysel;
 • liekov a potravinových doplnkov;
 • cigaret, e-cigaret, tabáku, alkoholu;
 • bitcoinov, litecoinov

Pri vložení ponuky zamestnania alebo brigády sa vyžadujú nasledujúce údaje:
 • názov a predmet firmy
 • minimálne požiadavky na žiadateľa/mzda
 • predmet práce
Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí.Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný.
 
Pri poskytovaní našich služieb rešpektujeme Vaše práva a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pravidlá, ktorými sa riadime pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o Vašich právach súvisiacich s ochranou osobných údajov sú uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov, ktoré sú dostupné na:  https://coolinzercia.sk/index.php/joomla-pages/blog/6-p 

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami Coolinzercia.sk alebo dobrými mravmi. 

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam Coolinzercia.sk. 

5. Vložený inzerát bude zverejnený po dobu 36 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 50.

6. Stránky umožňujú zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia môžu inzerovať aj priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária môže inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom,a samozrejme v inzeráte zverejní názov alebo svoju  web stránku ...), ale môže inzerovať aj konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať  konkrétny voz, ale aj svoje služby a firmu ako celok. Coolinzercia.sk  je aj katalóg firiem

7. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí. 

8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb Coolinzercia.sk ani za spôsob akým služby Coolinzercia.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 

10. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb Coolinzercia.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb Coolinzercia.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. 

11. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb Coolinzercia.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby Coolinzercia.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 

12. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať. 

13. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Coolinzercia.sk ponúka. 

14. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. 
 
15. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 
 

Podmienky spracovávania osobných údajov

 Zásady ochrany osobných údajovCoolinzercia.sk je internetová stránka prevádzkovaná fyzickou osobou Pavol Zbončák, Čadca Podzávoz 2499 IČO 44863136 ďalej len prevádzkovateľ. 


Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. 

2. Na účely užívania služby Serveru a Mobilné aplikácie Inzerentom a Záujemcom, najmä vkladanie Inzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi Inzerentom a Záujemcom, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta a Záujemca alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej Inzerentom či Záujemcom pri užívaní Servera (email, telefón, ipadresa, cookie, inzertné ID u mobilné aplikácie, popisné a fakturačné údaje u platieb). 

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent a Záujemca užívajú služby Servera a Mobilné aplikácie, a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent alebo Záujemca, ako subjekt osobných údajov. 

4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov. 

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré Coolinzercia ponúka. 

6. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú. 

7. Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch sú po dobe 24 mesiacov od vloženia vymazané. Platobné údaje, faktúry sú archivované po dobu troch rokov. 
 
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.